(Igoru Baliću)

Crtala djeca džamiju,
Izmišljala joj šare,
A jedan dječak krstom
Ukrasio minare.

Drug njegov na to rekao
Jer bolje poznaje stvari:
«Što će ti, brate, hitna
pomoć na munari»?

Čula sam i zapisala
Tu malu zgodu juče
Jer volim kad me djeca
Dobrom neznanju uče.

About these ads